Trainingy a školení

Audity dodržování standardů

PRO KOHO jsou vhodné?

Pro všechny firmy a společnosti, které provozují svou činnost prostřednictvím sítě soukromých subjektů – dealerů, kteří je v daném regionu zastupují a vystupují pod jejich značkou.


PROČ je realizovat, v čem pomohou?

  1. pomohou Vám objektivně zjistit, jak jsou dodržovány Vámi nastavené firemní standardy
  2. pomohou Vám najít slabá místa při jejich dodržování
  3. pomohou Vám nastavit plán opatření na zajištění dodržování firemních standardů


Průběh
:

  • Tyto audity probíhají namátkově, bez předchozího upozornění.
  • V konkrétní den je navštívena pobočka/dealerství zadavatele s cílem zjistit aktuální stav dodržování firemních standardů
  • Na úvod setkání se vyjasní pravidla a stanoví se průběh auditu standardů
  • Následuje kontrola dodržení jednotlivých standardů dle předem připravené a schválené metodiky
  • V průběhu kontroly je pořizována fotodokumentace, případně video záznam aktuálního stavu
  • Na závěr jsou výsledky auditu standardů projednány se zástupcem příslušné pobočky/dealerství a je zpracován písemný výstup pro zadavatele


Výstup:

Písemná zpráva pro zadavatele

Máte dotaz ohledně kurzu?

PRO koho jsme realizovali tento kurz?