Trainingy a školení

Audity kvality

PRO KOHO jsou vhodné?

Pro všechny firmy a společnosti, které provozují svou činnost prostřednictvím sítě soukromých subjektů – dealerů, kteří je v daném regionu zastupují a vystupují pod jejich značkou.


PROČ je realizovat, v čem pomohou?

  1. pomohou Vám objektivně zjistit, jak jsou dodržována Vámi nastavená kriteria kvality
  2. pomohou Vám najít slabá místa při dodržování kritérií kvality
  3. pomohou Vám nastavit plán opatření na zajištění dodržování kritérií kvality


Průběh:

  • V předem stanovený den jsou navštíveny Vámi určené pobočky/dealerství zadavatele
  • Na úvod setkání se vyjasní pravidla a stanoví se průběh auditu kvality
  • Následuje kontrola dodržení jednotlivých auditů kvality dle předem připravené a schválené metodiky
  • Na závěr jsou výsledky auditu kvality sepsány a projednány se zástupcem příslušné pobočky/dealerství
  • Následně je zpracován písemný výstup pro zadavatele


Výstup:

Písemná zpráva pro zadavatele

Máte dotaz ohledně kurzu?

PRO koho jsme realizovali tento kurz?