Trainingy a školení

Náslechy na pracovištích

PRO KOHO jsou vhodné?

Pro všechny firmy a společnosti, které chtějí mít více objektivních informací o činnosti svých podřízených a chtějí dosáhnout změny chování /fungování (prodejny, provozu, oddělení, pracoviště…..)


PROČ je realizovat, v čem pomohou?

 1. pomohou Vám objektivně zjistit, jak Vaši lidé přesně dělají během pracovní doby
 2. pomohou zjistit, jak efektivně Vaši lidé v zaměstnaní pracují a postupují při řešení pracovních záležitostí
 3. pomohou Vám zjistit, jak a zda Vaši lidé plní své pracovní povinnosti
 4. pomohou Vám najít rezervy a slabá místa v práci vašich lidí
 5. pomohou Vám lépe nastavit a zacílit případné oblasti vzdělávání Vašich lidí

Forma:

½ denní až celodenní stínování na pracovišti ze strany kouče/mentora

Rozbor, diskuze a ZV s každým pracovníkem

Celková zpětná vazba a doporučení pro rozvoj/změnu

Písemná zpráva pro vedení společnosti


Průběh:

 • úvod setkání, kde se vyjasní pravidla, průběh a stanoví se podrobné cíle stínování.
 • postupné stínování práce jednotlivých pracovníků, včetně vedoucího
 • dohled nad dodržování pravidel, zásad práce a firemních standardů
 • kouč/mentor je v roli pozorovatele, do sledovaných interakcí nezasahuje.
 • na závěr, po ukončení bloku/dne je dán každému pracovníkovi individuálně prostor pro sebereflexi a komentář absolvovaných aktivit. Následně je ze strany kouče mentora poskytnuta rozvojová zpětná vazba s konkrétními doporučeními, včetně společného nastavení konkrétních kroků a harmonogramu dalších činností do dalšího období
 • na závěr je vyhotovena zpráva pro zadavatele, včetně návrhu případných oblastí dalšího rozvoje lidí


Výstup:

Písemná zpráva pro vedení

Máte dotaz ohledně kurzu?

PRO koho jsme realizovali tento kurz?