Trainingy a školení

Tajné nákupy (mystery shopping)

PRO KOHO jsou vhodné?

Pro všechny firmy a společnosti, jejichž lidé komunikují osobně se zákazníky /např. všechny typy maloobchodních prodejen, bankovní, finanční a pojišťovací pobočky, ubytovací a restaurační zařízení, odbytové kanceláře, kulturní zařízení, administrativa aj.)


PROČ je realizovat, v čem pomohou?

 1. pomohou Vám objektivně zjistit, jak Vaši lidé komunikují se zákazníky
 2. pomohou zjistit, co vaši lidé při jednání se zákazníky neumí/nezvládají/nedělají….
 3. budete moci lépe nastavit a zacílit případné oblasti vzdělávání vašich lidí
 4. pomohou vám zjistit pokrok/změnu chování vašich lidí ve vztahu k zákazníkům


CO může být obsahem tajných nákupů?


Posouzení:

 • dodržování firemních standardů
 • komunikačních dovedností a zvládání různých pracovních situací
 • ochoty a přístupu k zákazníkovi/hostovi
 • vstřícnosti obsluhy/prodejního personálu
 • schopnosti analyzovat potřeby/preference a potenciál zákazníka/hosta
 • schopnosti prezentovat zboží, služby a jejich výhody pro zákazníka/hosta
 • schopnosti reagovat na námitky zákazníků/hostů (zejména cenové)
 • umění říci si o obchod, získání zákazníka
 • schopnosti prodat více, učinit doplňkovou nabídku
 • schopnosti rozšířit nabídku o nové výrobky/služby, budoucí obchody
 • schopnosti vhodně využít různé marketingové akce při komunikaci se zákazníky/hosty


Výstup:

Písemná zpráva pro vedení

Máte dotaz ohledně kurzu?

PRO koho jsme realizovali tento kurz?