Dotace

Dotace na vzdělávání ve výši cca 1,40 mil. byla zaměřena na výuku jazyků, počítačovou gramotnost a technické vzdělávání. Díky tomu tato společnost z oblasti strojírenství rozšiřuje svůj export do více jak 50 zemí světa.
Úvod / Dotace

Okresní hospodářská komora Karviná realizuje projekt s názvem Rozvoj digitálních znalostí v HK Karviná s registračním číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008596.

Projekt má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.

Realizace projektu: 01.02.2024 – 30.09.2025

Projekt je Rozvoj digitálních znalostí v HK Karviná financován Evropskou unií.

Od ledna 2017 realizujeme Projekt PODPORA PODNIKÁNÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY s reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003553 v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je v průběhu dvou let vyvinout novou vzdělávací aplikaci, která bude určena začínajícím živnostníkům / podnikatelům / startupům, která by měla simulovat veškeré procesy, které jsou potřebné pro rozjezd živnosti a její vedení.

Aplikace by měla vzdělávat a podporovat začínající živnostníky a usnadnit jim tak vstup do podnikání, vedlejší efektem projektu tak v souladu s cíli OPPIK bude i podpora podnikání v celé ČR. Jedná se o zcela novou aplikaci, která dosud není na trhu dostupná

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

PROČ využít dotace na vzdělávání:

  • Peníze, o které si neřeknete Vy, si řekne někdo jiný, možná i Vaše konkurence
  • Ušetřené peníze na vzdělávání můžete využít třeba na investice
  • Zvýšíte kvalifikaci svých zaměstnanců a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Budete moci nabídnout zaměstnancům vzdělávání jako silný benefit (například angličtinu)

Naše služby

  • Doporučíme Vám vhodné dotační tituly
  • Umíme Vás nasměrovat i na jiné oblasti dotací – např. technologie, IT služby, marketing
  • Vysvětlíme Vám mechanismus fungování dotací, včetně související administrativy
  • Pomůžeme Vám s administrativou, ze které má většina zákazníků obavy
  • Specializujeme se nejen na dotační programy EU, ale i na další programy podpory vzdělávání a školství: Operační program Zaměstnanost plus, Operační program Jan Amos Komenský, dotační programy MŠMT, dotační programy Magistrátu hl. m. Prahy aj.

V případě, že máte zájem o informace ohledně dotací kontaktujete nás níže…..

KANU SYSTEM, s.r.o.

IČ: 27685993
Spisová značka: C 51983 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo firmy

Královka 629/16,
Brno, Řečkovice 62100

v

Jednatel

Ing. Dagmar Zemanová
+420 775 740 020

v

Vedoucí kanceláře

Bc. Lucie Dočekalová
+420 776 376 573

Máte dotaz? Napište nám...