Lektoři, školitelé, trenéři

V rámci dvouletého programu Lektorské akademie ušetřila přední stavební spořitelna 795 000,- Kč za externí školitele. Byli nahrazeni interními trenéry, jejichž školení bylo zaměřeno na metodiku výuky, zejména využití interaktivních metod.
Úvod / Školení a kurzy / Lektoři, školitelé, trenéři

PROČ jej absolvovat, v čem pomůže:

 • Zvýší schopnost lektorů naučit posluchače potřebnou dovednost
 • Naučí lektory, jak udělat školení nejen účinné, ale zábavné a zajímavé
 • Zvýší jejich jistototu a pomůže minimalizovat trému při školení
 • Naučí je zapojovat účastníky školení do programu a využívat didaktické pomůcky

Co může být obsahem:

(Konkrétní obsah Vašeho kurzu může být složen z vybraných, níže uvedených obsahových bodů, případně rozšířen o Vaše specifické požadavky)

Zásady komunikace při školení / prezentaci, verbální a neverbální komunikace lektora

 • Práce s hlasem
 • Využití mimoslovní komunikace při školení / prezentaci
 • Techniky překonávání trémy
 • Principy fungování paměti účastníků

Forma a obsah školení / prezentace, stanovení cílů akce

 • Výběr témat, příprava na vystoupení
 • Struktura řeči, zahájení
 • Didaktické metody při výuce dospělých, kombinace jejich využití
 • Zapojení účastníků do školení, využití interaktivních metod
 • Sestavení plánu metodiky školení
 • Zakončení školení/ prezentace, techniky provádění rekapitulace a shrnutí

Didaktické pomůcky, zásady práce s didaktickými pomůckami

 • Příprava materiálů pro účastníky a práce s nimi během školení
 • Zásady vizualizace, požadavky na strukturu a podobu vizuálních pomůcek (Power point)

Psychologie skupin, typologie účastníků seminářů

 • Přístup k účastníkům
 • Zpětná vazba (feedback)
 • Pravidla pro poskytování zpětné vazby
 • Pravidla pro přijímání zpětné vazby

KANU SYSTEM, s.r.o.

IČ: 27685993
Spisová značka: C 51983 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo firmy

Královka 629/16,
Brno, Řečkovice 62100

v

Jednatel

Ing. Dagmar Zemanová
+420 775 740 020

v

Vedoucí kanceláře

Bc. Lucie Dočekalová
+420 776 376 573

Máte dotaz? Napište nám...