AC / DC (Assessment / Development centre)

Z 6 manažerů, kteří u zákazníka z oblasti potravinářského průmyslu prošli AC a byli vybráni, jich i po 4 letech nadále u firmy pracuje 5. AC bylo zaměřeno na prověření schopnosti manažera zvládat stresové situace a schopnost rozhodovat se pod tlakem.
Úvod / Poradenství / AC / DC (Assessment / Development centre)

Co je AC?

Jedná se zpravidla o jednodenní program diagnostikující pracovní způsobilost účastníka na konkrétní pozici. AC je většinou pořádáno pro 5-12 účastníků.

Co je DC?

Jedná se o spolehlivou diagnostickou metodu dovedností, potenciálu a kompetencí Vašich zaměstnanců. DC je interaktivní metoda hodnocení několika zaměstnanců (obvykle do 8) v několika modelových situacích více hodnotiteli. Může být skupinové (3-10 osob), nebo individuální

Proč realizovat AC, v čem Vám pomůže?

 • Pomůže Vám, když obsazujete do firmy klíčovou pozici
 • Pomůže Vám co nejefektivněji a nejobjektivněji vybrat nejvhodnějšího kandidáta
 • Pomůže Vám vidět vybrané kandidáty ve vzájemné interakci
 • Pomůže Vám získat odpověď, zda vytipovaný kandidát splňuje vaše specifické požadavky, které se dají těžko potvrdit v rámci klasického osobního pohovoru
 • Umožní Vám vybrat vhodného člena týmu s ohledem na jeho budoucí týmovou roli
 • Na základě srovnání metod výběru je možné říci, že Assessment centre má ještě o něco přesnější
 • vypovídací hodnotu, než zkušební doba.

Proč realizovat DC, v čem Vám pomůže?

 • Pomůže Vám objektivně zhodnotit dovednosti, potenciál a kompetence vašich zaměstnanců
 • Pomůže Vám Odhalit jejich talent a pomoci jim ho adekvátně rozvíjet tak, aby pro vaši společnost byli ještě větším přínosem
 • Pomůže Vám co nejefektivněji a nejobjektivněji vybrat nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici

Na CO může být AC zaměřeno:

 • Práci v týmu, vedení týmu, prosazení se v týmu
 • Vyjednávání v krizových situacích, argumentaci
 • Komunikaci a vyjadřování, českou gramatiku, komunikaci v cizím jazyce
 • Vedení obchodního rozhovoru
 • Prezentaci informací
 • Práci na PC

Na CO může být DC zaměřeno:

 • Hodnocení podřízeného, poskytování zpětné vazby
 • Vedení telefonního hovoru, vedení obchodního jednání
 • Prezentační dovednosti, schopnosti argumentace
 • Vedení porady s podřízenými

JAKÉ METODY se při AC používají?

 • Individuální
 • Skupinové
 • Psychodiagnostické

KANU SYSTEM, s.r.o.

IČ: 27685993
Spisová značka: C 51983 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo firmy

Královka 629/16,
Brno, Řečkovice 62100

v

Jednatel

Ing. Dagmar Zemanová
+420 775 740 020

v

Vedoucí kanceláře

Bc. Lucie Dočekalová
+420 776 376 573

Máte dotaz? Napište nám...